[Ebook] ↠ Eskici ve Oğulları Author Orhan Kemal – Furosemidelasix.info

Eskici ve Oğulları T Rk Edebiyat N N B Y K Ustas Orhan Kemal, En Yetkin Kitaplar Ndan Biri Olan Eskici Ve O Ullar Nda Ekonomik Ko Ullar N Nas L Da Aile Ba Lar N Zorlad N Ele Al Yor Edebiyat M Zda Her Zaman Eme In, Umudun, Ayd Nl N Yan Nda Tav R Alm Olan Orhan Kemal, Insan Eliyle Kurulan Arp K D Zenin Nas L Da Insan N Kendini Yozla T Rd N En Iyi Dile Getiren Yazarlar M Zdan Biri Eskici Ve O Ullan, Ekonomik Zorluklar Nedeniyle Z Lmenin E I Ine Gelmi Aile Ili Kilerini T M Canl L Yla G Zler N Ne SeriyorOrhan Kemal In Kitaplar Bir Okurun Hayatta Rastlayabilece I O Ok Nadir Hazineler Aras Nda Yer Al R Ok Az Yazar Okurunun D Nyas Nda Onun Kadar Iz B Rak R, Okurunu Onun Kadar Bi Imlendirir Orhan Kemal Umudu Ve Iyimserli I Yeniden Kazanmam Z I In Yol G Sterir Bize Edebiyat M Z N En De Erli Ustalar Ndan Biri Olan Orhan Kemal In Kitaplar N Yay Mlamaktan Onur Duyuyoruz Tan T M B Lteninden10 thoughts on “Eskici ve Oğulları

 1. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Gazap z mleri ne benzedi i bir ger ek k andan itibaren seziliyor bu ok z ld m a k as b yle olmas na Aksi halde ok ok g zel bir roman olabilecekken bu g lgelemi kitab Neyse zetliyorum Bir aile Eskici baba Huysuz ihtiyat n teki Zenginli ide g rm dedesinde babas nda anca imdi meteli e kur un at y


 2. says:

  Eskici ve O ullar kitapyorumu Gene de b y kl k taslamam ben olsam Neden nk b y kl k Allah a mahsus stedi in kadar b y k ol, geldi in yer toprak, gidece in yer gene toprak 5 5Orhan Kemal i okumaya ba lamaya bu ekilde tesad f zeri kar la aca m tahmin etmezdim T rk edebiyat al rken ismini hep duymu tum ama romanlar n okumak nedense hi akl ma gelmemi ti Yine k t phane gezilerimden


 3. says:

  ok h zl okunabilen, duygulu anlarla dolu, ger ek i bir roman Orhan Kemal in ok sevdi i tekrarlar, tekrarlar, tekrarlar, bu kitapta da bolca var Kimi yerlerinde bu kadar ok tekrar s k yor.


 4. says:

  John Steinbeck in Gazap z mleri ne fazlas yla benzedi i i in ele tirilere maruz kalan Eskici ve O ullar esas nda, fabrikala man n kapitalizmin el eme ini nas l yok etti ini anlatan bir halk roman Gazap z mleri ni utanarak s yl yorum inan n okumad m i in 2018 de okuyaca m in allah, okuduktan sonra belki bu yoruma bir d zeltme girerim benzerlikleriyle ilgili yorum yapam yorum Ama ben yaza


 5. says:

  Kitab n dili gayet sade ve ak c yd sayfalar nas l de i tirdi imi bile farkedemedim Benim i in roman s radan g zel kitaplardan biri Yokluk ve yoklu un getirmi oldu u s k nt lar, ukurova ortam ba ar l bir ekilde i lenmi Kitab n Ho uma gitmeyen taraf ysa baz b l mleri okurken sa ma sapan T rk dizilerini an msatmas d r.


 6. says:

  Severek okudum Orhan Kemal in her roman ayr g zel Okuyun derim.


 7. says:

  11 y l nce durumlar iyi olan aile, fakirle meye ba lar Topal eskiciye o lu fazla gelmeye ba lar B y k o ul ailesini de al p ukurovaya pamuk toplamaya gitmeye karar verir K k o lan da onlara kat lmaya karar verir Anne ld r r insanlar ne der diye korkmaktad r Ak llar nda smar ll k ayakkab yap p satmak vard r Topal eskici ve annesi ikna olur T m aile pamuk toplamaya ukurovaya giderler Ama lar para kazan


 8. says:

  zellikle sonuyla beni ok etkiledi Toplumsal ger ek ili in raconudur, her sat r nda sanki siz de ordaym s n z gibi okunur ve ok bilindik, ok ger ek T rkiye manzaralar anlat l r, bu kitap da yleydi Topal Eskici ye son sayfalara kadar k zd m, ok k zd m, sanki hayat sadece ona haks zl k ediyormu gibi fkesini haks z yere ailesine y nelti inden tiksindim ama en sonda, rs n , ekicini al p da caddeye kt yerde g zy


 9. says:

  Yoksullugun,genc olmanin, yaslanmanin, cinselligin, istismarin, sevginin ,bencilligin, insan olmaya dair bircok seyin siyaset yapmadan ama sefkatle ve p f r p f r sade bir dille anlatildigi roman Kitabi okurken ayni zamanda bir film seyrediyormus etkisi yaratiyor En onemlisi eger yeni yazarlar okuyunca hayal kirikliginiz oluyorsa,bu kitap o duyguyu silecek ve tamam iste kitap budur dedirtecektir Yeryuzundeki tu


 10. says:

  Evet bir bolumu kesinlikle gazap uzumlerini cagristiriyordu ,ama ellerim islak tuzunu da sen ativer diye bir detay kullanan sat rlar gercekli iyleak c l yla al nmas gereken der n mesajlar yla etkileyici bir roman


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *