[ PDF / Epub ] ☉ Güven Author Vedat Türkali – Furosemidelasix.info

Güven Uzun s re, belki de hi akl mdan kmayacak bir kitap. Hayat mda deri iz b rakan kitaplardan TAMAM Zaman Kinci D Nya Sava N N Var G C Yle Devam Etti I Lar N Ba Stanbul Niversitesi Nde Okuyan Bir Avu Anti Fa Ist Devrimci Gen , D Nemin Tek Muhalefet Partisi Olan Illegal T Rkiye Kom Nist Partisi Ni Aramaktad R Bir Avu Insan, Lar N T Rkiye Sinde T M Boyutlar Yla Sergilenen Karanl Bir Ucundan Y Rtmak I In M Cadele VermektedirVedat T Rkali, Be Kitapl K Ve Iki Ciltlik Roman Boyunca Komintern Belgelerine Dayanarak, Hakk Nda Verilen Desantralizasyon Karar N N Ncesindeki Ve Sonras Ndaki TKP Nin Durumunu Romanc L N N Bilinen Ustal Yla I Monologlar Ve Diyaloglarla, Olaylar N, Olgular N, Ki Ilerin Ak Yla Ortaya KoyarT Rkali, Kinci D Nya Sava Y Llar Ndaki T Rkiye Yi Anlatan G Ven De T Rkiye Kom Nist Partisi Nin Tarihini S Rece Tan Kl K Etmi Bir Yazar Olarak T M I Sel Dinamikleri Ve Sorunsallar Yla G Zler N Ne Sererken, Yaln Zca O D Nemdeki Sol Hareketin De Il, Demokrat Ndan Fa Istine, I Adam Ndan Polisine Bir Toplumun T M Farkl Kesimlerinin Aynal N Yapar T Rkali Nin Co Kulu Anlat M Karakterlere Ve Olaylara Ili Kin Derin Bak Yla Birle Ince, T Rk Edebiyat Nda Benzersiz Bir Roman Kar Kar M Za Toplumun Her Kesiminin G R Lerinin Tarafs Zca, Ustal Kla Aktar Ld Uzun Bir Yolculuk, Bize Kendi Yan Tlar M Z Retmemizi Sa Layacak Yepyeni Ara Lar Arma An Eden Dev Bir Yap T


About the Author: Vedat Türkali

1919 y l nda Samsun da do an Vedat T rkali, y ksek renimini stanbul niversitesi T rkoloji B l m nde tamamlad Maltepe ve Kuleli askeri liselerinde edebiyat retmenli i yapt 1951 de siyasal eylemlerde bulunmakla su lanarak tutukland Askeri mahkeme taraf ndan dokuz y l hapis cezas na arpt r ld Yedi y l sonra ko ullu olarak serbest b rak ld.Vedat T rkali 1944 1950 y llar aras ndaki a


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *