[Download] ➸ Kusursuz Plan Author Fatih Murat Arsal – Furosemidelasix.info

Kusursuz Plan KUSURSUZ PLANSevdi I Erke I Elde Etmek I In Garip Bir Plan Yapt Plan Kusursuz Olmal Yd Yle De Oldu Ger Ek Amac N Kimse Anlayamad Amac Na Eri Ebilmek I In Paras N , G Zelli Ini, Zekas N Vev Cudunu Ortaya Koydu Bundan Daha Iyi Plan Olur Muydu Bir De Duygular N Ve Arzular N Gizleyebilseydi


About the Author: Fatih Murat Arsal

Zoraki Koca SerisiZoraki Koca ahane Gelin 1 Osman G lay Zoraki Koca ahane Gelin 2 Kara Tu e Zoraki Koca ahane Gelin 3 Ate Ecrin D rt KafadarNefretten Sonra Tamer Natalie Beni B rakma Ak n GamzeSeni Sevmek stemedim Do an P narYaln z G zlerin in Tahir G neyDi erleri Kusursuz Plan Selim EbruAnla ma Yavuz Merve l k Boran BelenIsmarlama Bebek Turgut Vildan10 thoughts on “Kusursuz Plan

 1. says:

  u kitab taaa ne zaman okumu tum Yorum yapmayacaktim ama Face de sa olsun baz arkada lar lin edeceklerdi gereksiz, sa ma ve vakit kayb oldu unu s yledi im i in EVET, B YLE D N YORUM GEREKSIZ, SACMA VE VAKIT KAYBI steyen istedi ini d n r, hayret bir ey ya stelik Kitap yazmas n dedi iniz birileri var m diye bir ba l n alt na yazm m, bun


 2. says:

  3,71 5Distopyalar n yo unlu unun aras nda kafa da tmak i in okunacak, dili basit, ak c bir kitap Ana kad n karakterin mant yla olduk a eli iyor olsam da kitap kendini s kmadan rahat a okuttu Kitab n b y k bir k sm ndaki duygu yoksunlu u sonlarda kendini toparlad , e er yle olmasayd 3 verecektim fakat son k s mlar b y k keyifle okudu um i in 3


 3. says:

  Demirkan Allah m sana geliyorum Kitap kmadan ncesinden beri srarla kitab n k n bekledi imi ve ne zaman kaca n sorup durdum Kitap kt ben anca okudum neden mi nk okuyup da Selim i bitirmek istemiyordum elime al p aralar n okuyup okunmam kitaplar n aras na koymaktan sana da s ra gelecek Selim demekten haz al yordum Ama art k dayanamad m ve ba lad m ki ba


 4. says:

  3.5 puan.Okurken e lendim, g ld m falan ama birka kitab n ard ndan unutaca m di er kitaplar aras na girdi maalesef Okurken hi s k lmad m s yleyebilirim Ama yine de daha ok bo vakitlerde de erlendirilebilecek bir kitapt bana g re.


 5. says:

  kitaplar nda benzer konular i lese de okuyucuyu a rtmay ba ar yor Kusursuz Plan da benim i in b yle oldu.Ebru, so uk g r nt s n n arkas na gizlenen, yaln zl na s nak arayan gen ve g zel kad nd r Sevgilisi Yakup, onun buzlar n k r p yakla may ba aran say l ki ilerden olmu tur fakat Ebru yu aldatma gibi bir gaflete d nce olanlar olur Ve buzlar krali esi Ebru, planlar n d


 6. says:

  Bir FMArsal roman daha Kusursuz Plan kitab kitapcadilari olarak d zenledi imiz bir okuma etkinli i Ben bu yazar n kitaplar n ok seviyorum ve en sevdi im t rk yazarlar aras nda FMA sevgim ilk Seni Sevmek stemedim kitab yla ba lad Seni Sevmek stemedim bence ok g zel bir kitap Zaten Fatih Murat Arsal o kadar g zel yaz yor ki karakterlerini ok seviyorum Karakterleri ger ekten ok iy


 7. says:

  Eylenceli,ozune guvenen qadinlari sevirem


 8. says:

  Sonunu kesinlikle beklemiyodum


 9. says:

  Kusursuz Plan tek bir c mle ile anlat derseniz Ustaca bir kurgu, tutku dolu bir hikaye, ak c bir anlat m ve bir puzzle n par alar gibi kusursuz bir ekilde birle tirilerek ortaya kar lan bir mutlu son derim FMArsal n g zel k zlar ndan biri Ebru Seymen ocuk ya ta annesini kaybetmi , babas taraf ndan erkek gibi b y t lm , kendine g venen, haz rcevap, bal rengi sa lara ve bal rengi g zlere sahip, buzlar kral


 10. says:

  Bu kitaptaki k z ve erkek karakterler benim tart mas z en sevdi im genel bir yorum yapm t m di er kitaplar i in, bu kitab tenzi ediyorum Yakup bile bir ayr ho ya Hop oturdum hop kalkt m her sayfa eviri imde k z ebru yapmad m de nolur yapmad m de yaaaa diye rd m D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *